Polityka prywatności

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Agentur Sowjet GmbH
Oranienstr. 198
10999 Berlin
Niemcy
Telefon: +49 30 44793284
Faks: +49 30 44793286
Email: info@sowjet.de

Odcisk

Administrator danych decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych mają Państwo, jako zainteresowana strona, prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Następujący link prowadzi do przedstawiciela Berlina odpowiedzialnego za ochronę danych i wolność informacji, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin oraz innych danych kontaktowych: https://www.datenschutz-berlin.de/.

Prawo do przekazywania danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobom trzecim. Przepis ten powinien być w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia danych

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w dokumencie roboczym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści wysyłanych do nas jako operatora strony internetowej, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po linii adresowej “https://” przeglądarki i symbolu blokady w linii przeglądarki.

Hosting, wysyłanie e-maili

Korzystamy z usług hostingowych, aby móc korzystać z infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług online, takich jak strony internetowe, wysyłka poczty elektronicznej, przestrzeń magazynowa i bazy danych, a także usługi bezpieczeństwa i konserwacji. Lokalizacja serwera to Niemcy.

Komunikacja, wykorzystanie, metadane i dane inwentaryzacyjne odwiedzających lub użytkowników naszej strony internetowej są przechowywane na tym serwerze. Wynika to z naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i bezpiecznym świadczeniu usług online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i.V.m. Art. 28 RODO.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z naszym dostawcą usług hostingowych na realizację zamówień w celu zapewnienia pełnej zgodności z ustawowymi wymogami w zakresie ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera, dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Strona odwiedzana w naszej domenie
  • Data i godzina żądania serwera
  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów na zakup towarów i wysyłkę towarów

Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w ramach przetwarzania umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub przedsiębiorstwa logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Informacje obowiązkowe wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, na przykład z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Przechowujemy dane zebrane podczas rejestracji za okres, w którym jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte w przypadku anulowania rejestracji. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, łącznie z danymi kontaktowymi, aby móc przetwarzać Państwa zapytanie lub być dostępnym dla dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do czasu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na przechowywanie lub do czasu, gdy nie będzie już potrzebne przechowywanie danych. Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania postów na forum i komentarzy

Wkłady i komentarze, jak również związane z nimi dane, takie jak adresy IP, są przechowywane. Zawartość pozostaje na naszej stronie internetowej do momentu jej całkowitego usunięcia lub usunięcia z przyczyn prawnych.

Wkłady i komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie nie wpływa na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Zapisz się na uwagi i uwagi

Jako użytkownik naszej strony internetowej możesz subskrybować komentarze i komentarze po rejestracji. Usługa ta jest świadczona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez WordPress.com, Company: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

WordPress.com używa wiadomości e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z subskrypcji funkcji komentarzy w dowolnym momencie poprzez link w dowolnym e-mailu subskrypcyjnym. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności dostawcy usług: https://automattic.com/privacy/.

Biuletyn informacyjny (Newsletter)

Aby móc wysyłać nasz biuletyn, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail. Konieczne jest sprawdzenie podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego. Dane uzupełniające nie są gromadzone lub są dobrowolne. Korzystanie z danych odbywa się wyłącznie w celu wysyłania biuletynu informacyjnego.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby anulować, wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail lub skorzystać z linku “Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie informacyjnym, aby zrezygnować z subskrypcji. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych celach, pozostaną u nas.

Newsletter Statystyki

Wysyłając nasze biuletyny, korzystamy z plików graficznych, które są pobierane z naszego serwera i zakodowanych linków do analizy sukcesu i klikalności naszych biuletynów. Służy to między innymi do automatycznego rozpoznawania nieaktywnych odbiorców i usuwania ich z naszych list. Dane te oraz dane wprowadzone do subskrypcji newslettera, takie jak adres e-mail, będą przechowywane wyłącznie na naszym serwerze i nie będą przekazywane osobom trzecim. Lokalizacja serwera to Niemcy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Aby anulować, wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail lub skorzystać z linku “Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie informacyjnym, aby zrezygnować z subskrypcji. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Jeśli nie chcesz otrzymywać analizy swojej korespondencji, niestety nie będziesz mógł skorzystać z naszego serwisu biuletynu informacyjnego. Aby zrezygnować z subskrypcji, wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail lub skorzystać z linku “zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze.

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje w urządzeniu. Cookies pomagają nam uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to “ciasteczka sesyjne”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może skutkować ograniczoną funkcjonalnością naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub realizacji określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. koszyk), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i bezproblemowego świadczenia naszych usług. Jeżeli ustawione są inne pliki cookie (np. do celów analizy), to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Usługi świadczone przez osoby trzecie

Korzystamy z usług stron trzecich, z których część znajduje się za granicą, w celu optymalizacji naszej oferty online poprzez włączenie filmów, czcionek i funkcji. Technicznie konieczne jest w takich przypadkach przesyłanie adresu IP użytkownika, najpóźniej w momencie aktywacji odpowiedniej usługi, w przeciwnym razie już po wejściu na stronę. Ponadto osoby trzecie mogą przechowywać pliki cookie w przeglądarce użytkownika.

Podstawą do korzystania z usług podmiotów trzecich wymienionych w poniższych sekcjach jest nasze zainteresowanie optymalizacją i przyjazną dla użytkownika obsługą naszego serwisu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

WordPress.com / Automattic

Korzystamy z serwisu i oprogramowania “Jetpack” z funkcją WordPress Stats do optymalizacji strony internetowej i statystycznej oceny dostępu odwiedzających, oferowanej przez Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Ponadto Automattic zapewnia usługę subskrypcji komentarzy i wpłat za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jetpack używa “ciasteczek”. Przetworzone dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie w celach analitycznych, a nie reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Automattic na stronie https://automattic.com/privacy/ oraz w informacjach cookie Jetpack na stronie https://jetpack.com/support/cookies/.

Jetpack-Emojis

Wykorzystujemy emojis graficzne w tekstach oraz w systemie komentarzy i forów w ramach naszej oferty online. Te pliki graficzne są pobierane z serwerów firmy Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Adres IP użytkownika jest przesyłany w celu przesłania plików. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/. Podstawą tego jest nasze zainteresowanie atrakcyjnym designem naszej oferty internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Zdjęcia profilu Gravatara

W ramach naszej oferty online wykorzystujemy zdjęcia profilowe w systemie komentarzy i forów. Te pliki graficzne są pobierane z serwerów firmy Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Adres IP użytkownika jest przesyłany w celu przesłania plików. Dodatkowo, adres e-mail zarejestrowanego użytkownika jest przesyłany w celu przypisania zdjęcia profilowego. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/. Podstawą tego jest nasze zainteresowanie atrakcyjnym designem naszej oferty internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Intensedebate

(tylko dla archiv.hanfjournal.de)
Korzystamy z usługi komentarzy Intensedebate, za pomocą której użytkownicy mogą zalogować się do Intensedebate za pośrednictwem konta użytkownika lub konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Google, Netvibes, Windows Live). Możliwe jest również korzystanie w charakterze gościa. W każdym przypadku wprowadzone przez Ciebie dane lub połączone dane konta będą przetwarzane przez Intensedebate. Usługa jest świadczona przez Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Intensedebate używa “cookies”. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Korzystamy z serwisu na podstawie naszych uzasadnionych interesów w skutecznym, bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu komentarzami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Addthis

(tylko dla archiv.hanfjournal.de)
Korzystamy z serwisu społecznościowego Addthis, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się naszymi treściami na wielu innych platformach społecznościowych. Dane użytkownika takie jak adres IP i adres strony są najpierw przesyłane do Addthis, a następnie do wybranej platformy. Usługa jest świadczona przez Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

VG Wort

W niektórych naszych pracach wykorzystujemy “Skalowalną metodę pomiaru centralnego” (SZM) firmy INFOnline GmbH, Brühler Str. 9, 53119 Bonn do analizy statystycznej i liczenia dostępu dla Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). W tym celu plik cookie jest tymczasowo zapisywany na komputerze użytkownika i przesyłane są dane opatrzone pseudonimem.

Możliwość rezygnacji (sprzeciw wobec rejestracji) jest możliwa pod adresem: https://optout.ioam.de. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności INFOnline: https://www.infonline.de/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

Issuu

Do integracji i prezentacji treści magazynów w formacie PDF wykorzystuje się usługę Issuuu, oferowaną przez Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowanym widokiem Issuu PDF, nawiązywane jest połączenie z serwerami Issuu. Issuuu będzie wiedział, które z naszych stron odwiedziłeś i Twój adres IP.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych wydanym przez Issuuu na stronie: https://issuu.com/legal/privacy.

Dostawca usług płatniczych

Nasza strona internetowa umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi u różnych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Może to obejmować: Google Pay (https://pay.google.com/intl/pl_pl/about/terms/), Apple Pay (https://www.apple.com/legal/applepayments/direct-payments/), Paypal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna/Sofort (https://www.klarna.com/uk/privacy-statement/), Skrill (https://www.skrill.com/pl/stopka/polityka-prywatnosci/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html), Mastercard (https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html), American Express (https://www.americanexpress.com/poland/polska_privacy_statement.shtml), Przelewy24/P24 (https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci), iDEAL (https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/), EPS-Überweisung (https://eservice.psa.at/de/datenschutzerklaerung.html), Multibanco (https://www.multibanco.pt/privacidade/), Bancontact (https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf), jak również dla wszystkich płatności z wyjątkiem Paypal i ręcznego przelewu dodatkowo: Stripe (https://stripe.com/privacy). Deklaracja o ochronie danych osobowych jest w każdym przypadku powiązana.

Jeśli płacisz u dostawców usług płatniczych, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną im przekazane. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Cofnięcie udzielonej już zgody jest możliwe w każdej chwili. Operacje przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Z reguły dostawcy usług płatniczych używają plików cookie w celu optymalizacji procesu płatności. Optymalizacja ta stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pliki cookie od dostawców usług płatniczych pozostają na Państwa terminalu do czasu ich usunięcia.

RatingWidget

(tylko dla exzessiv.tv)
Do przyjaznej dla użytkownika integracji funkcji oceny filmów używamy systemu “RatingWidget” firmy Rating-Widget Inc., USA. Kiedy strona z funkcjami RatingWidget jest otwarta, dane są wysyłane do serwera RatingWidget w celu przesłania ocen i uniknięcia powielania ocen. Twój adres IP będzie przechowywany anonimowo przez RatingWidget i żadne dane osobowe nie będą gromadzone.

Korzystanie z RatingWidget leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych użytkownika i rezygnacji z dostępu do nich znajdują się w polityce prywatności RatingWidget pod adresem: https://rating-widget.com/privacy/

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowanym filmem wideo z serwisu YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Wówczas YouTube dowie się, do której z naszych stron masz dostęp. Youtube używa “cookies” do przechowywania danych w przeglądarce. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

YouTube może bezpośrednio powiązać Twoje zachowanie podczas surfowania z Twoim osobistym profilem, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę Vimeo do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Po otwarciu strony ze zintegrowanym obrazem wideo Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu Vimeo dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo zna Twój adres IP, nawet jeśli nie jesteś zalogowany do portalu wideo lub nie masz tam konta. Informacje zbierane przez Vimeo są przesyłane do serwerów portalu wideo w USA.

Vimeo może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Vimeo można znaleźć w Polityce Prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Facebook

Nasza strona korzysta z funkcji platformy społecznościowej Facebook, oferowanej przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Po otwarciu strony z funkcjami Facebooka (przyciski udostępniania i logowania) nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu Facebook dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś. Facebook będzie znał Twój adres IP, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na Facebooku lub nie masz tam konta. Facebook może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

Facebook używa “cookies” do przechowywania danych na Twoim komputerze w przeglądarce i umożliwienia analizy wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane.

Podczas korzystania z funkcji rejestracji lub logowania otrzymujemy tylko: Twoje (publiczne) imię i nazwisko, adres e-mail, link do Twojego profilu.

Szczegółowe informacje na temat postępowania Facebooka z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram

Nasza strona wykorzystuje funkcje platformy mediów społecznościowych Instagram, oferowanej przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Kiedy strona zawierająca zawartość Instagramu zostaje otwarta, połączenie zostaje nawiązane z serwerami Instagramu. Instagram zna Twój adres IP, nawet jeśli nie jesteś zalogowany do Instagram lub nie masz tam konta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Instagram obsługuje dane użytkownika, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji platformy społecznościowej Linkedin, oferowanej przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Podczas korzystania z funkcji udostępniania z Linkedin, strona, którą odwiedzasz, zostanie połączona z Twoim kontem Linkedin i opublikowana w Twoim kanale Linkedin. Wiąże się to z transmisją danych do Linkedin. Nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Linkedin.

Podczas korzystania z funkcji rejestracji lub logowania za pomocą Linkedin, nawiązywane jest połączenie z serwerami Linkedin. Otrzymujemy tylko: imię i nazwisko (publiczne), adres e-mail, link do Twojego profilu. Dane te są przechowywane na naszym serwerze.

We wszystkich przypadkach Linkedin będzie znał Twój adres IP i może prześledzić drogę do naszej strony internetowej i połączyć go z Twoim kontem Linkedin.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Linkedin na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Nasza strona korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji “Twitter” odwiedzana strona internetowa jest połączona z kontem na Twitterze i opublikowana w Twoim kanale Twittera. Wiąże się to z przesyłaniem danych do Twittera. Nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera.

Podczas korzystania z funkcji rejestracji lub logowania na Twitterze otrzymujemy tylko: imię i nazwisko (publiczne), adres e-mail, link do Twojego profilu. Dane te są przechowywane na naszym serwerze.

W obu przypadkach Twitter zna Twój adres IP i może prześledzić drogę do naszej strony internetowej i połączyć go z Twoim kontem na Twitterze, jeśli jesteś zalogowany w tym samym czasie. Twitter używa “cookies” do przechowywania danych w przeglądarce. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy. Możesz zmienić ustawienia prywatności na Twitterze: https://twitter.com/account/settings

Pinterest

Nasza strona korzysta z funkcji sieci społecznościowej Pinterest. Dostawcą jest Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA.

Wywołując stronę z funkcjami Pinterest, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Dane protokołu są przesyłane do serwerów Pinterest. Serwery znajdują się w USA. Dane logowania mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków na temat adresu IP, odwiedzanych stron internetowych, typu i ustawień przeglądarki, daty i godziny złożenia wniosku, korzystania przez użytkownika z serwisu Pinterest i plików cookie.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Program Partnerski Amazonki

Jako operator tej strony internetowej, uczestniczymy w programie partnerskim Amazon EU. Na naszych stronach od czasu do czasu zamieszczamy linki do firmy Amazon, aby zarabiać pieniądze poprzez zwrot kosztów reklamy. Pliki cookie firmy Amazon są używane, dzięki czemu firma Amazon rozpoznaje, że kliknąłeś link partnerski na naszej stronie internetowej.

Pliki cookie Amazon” są przechowywane na podstawie art. 6 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy w tym uzasadniony interes, ponieważ tylko dzięki plikom cookie można określić kwotę zwrotu kosztów reklamy.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych przez firmę Amazon można znaleźć w oświadczeniu o prywatności firmy Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&language=pl_PL&nodeId=3312401.

Google Login & ReCaptcha

Używamy funkcji z Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, aby zarejestrować się i zalogować za pomocą konta Google oraz “ReCaptcha” w celu ochrony witryny przed robotami spamującymi.

Przy korzystaniu z funkcji rejestracji lub logowania w Google otrzymujemy od Google: Twoje (publiczne) nazwisko i adres Gmail. Dane te są przechowywane na naszym serwerze.

Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki Google wykorzystuje te dane, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy. Google oferuje możliwość rezygnacji z wykorzystywania danych do celów reklamowych: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy mapy z Google Maps, oferowane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Maps przetwarza w szczególności adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji nie są jednak przesyłane bez zgody użytkownika (zgody użytkownika), zazwyczaj za pomocą wiadomości z przeglądarki lub ustawień urządzenia przenośnego.

Dane te mogą być przetwarzane w USA. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy. Google oferuje możliwość rezygnacji z wykorzystywania danych do celów reklamowych: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google Web Fonts

Nasza strona korzysta z czcionek (czcionek internetowych) firmy Google. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki zastosowaniu tych czcionek internetowych będziemy mogli zaprezentować Państwu pożądaną prezentację naszej strony internetowej, niezależnie od tego, które czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek internetowych Google z serwera Google w USA i związane z tym przekazywanie danych do Google. To jest Twój adres IP i strona, którą odwiedziłeś na naszej stronie. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i transmisji naszej strony internetowej.

Firma Google jest certyfikowana dla europejskiej umowy o ochronie danych osobowych “Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych mającym zastosowanie w UE.

Szczegóły dotyczące czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem: https://fonts.google.com/#AboutPlace:about oraz więcej informacji w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi analizy jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa “cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka przechowuje na urządzeniu i umożliwia analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej generowane za pomocą pliku cookie są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, reklamy.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje to, że Google skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Wyjątkiem może być sytuacja, w której Google przekazuje pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesyłany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Ustawienie plików cookie przez przeglądarkę internetową może zostać zablokowane. Jednakże niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Użytkownik może również zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych związanych z korzystaniem z witryny internetowej, w tym adresu IP użytkownika. Można to zrobić, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień, aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

Charakterystyka demograficzna Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji “funkcje demograficzne” Google Analytics. Może być używany do tworzenia raportów, które zawierają stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam związanych z zainteresowaniami Google oraz z danych dotyczących odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. Można to zrobić, korzystając z ustawień reklamowych na koncie Google lub ogólnie zabraniając Google Analytics gromadzenia informacji, jak wyjaśniono w punkcie “Rezygnacja z gromadzenia danych”.

Obecność w mediach społecznościowych

Działamy w ramach platform i sieci społecznościowych, aby dotrzeć i komunikować się z użytkownikami, którzy są aktywni na tych platformach.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane poza UE. Zwracamy Państwa uwagę na szczególne zagrożenia, które pojawiają się podczas korzystania z usług, które nie są certyfikowane przez “Privacy Shield” i nie zobowiązują się do przestrzegania unijnych dyrektyw o ochronie danych.

W większości przypadków wprowadzane i przekazywane dane są wykorzystywane przez dostawcę danej platformy do celów reklamowych i badań rynkowych oraz do generowania profili zainteresowań osobistych. W tym celu pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, a dane z różnych urządzeń, na których użytkownik jest zalogowany, są łączone, jak również dane dotyczące korzystania ze stron internetowych (takich jak nasza) o lub z funkcjami danego dostawcy.

Przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznej komunikacji z użytkownikami w celu uzyskania informacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeśli użytkownik zostanie poproszony przez odpowiedniego dostawcę platformy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Źródło: Konfigurator ochrony danych mein-datenschutzbeauftragter.de / z dodatkami